logo

Biskotat (Cookies)

Ne përdorim "Biskotat" (Cookies) për faqen tonë të internetit, për të përmirësuar eksperiencën e vizitorëve në legit.al. Në këtë faqe, ju mund të njiheni me politkën tonë të "biskotave" për t’u njohur me qëllimet dhe interesat tona përkundrejt jush. Më shumë rreth Politikës së Privatësisë mund të shikosh këtu.

Çfarë janë "Biskotat"?

Një "biskotë" është një skedar që i dërgohet shfletuesit të përzgjedhur nga përdoruesi kur viziton faqen legit.al. Nëpërmjet "biskotave" ne kuptojmë më shumë rreth eksperiencës tuaj në legit.al, në mënyrë që t’ju kujtojmë herët e tjera që do të vizitoni këtë faqe.

"Biskotat" ruhen në disk-un e pajisjes së përdoruesit, në mënyrë që ne të ruajmë informacion për përvojën e tyre në faqen tonë, për të thjeshtuar vizitat në të ardhmen dhe për ta bërë legit.al më të dobishëm.

Pse i përdorim "Biskotat"?

"Biskotat" na ndihmojnë të kuptojmë preferencat dhe eksperiencën e vizitorëve tanë, në mënyrë që të përmirësojmë faqen tonë të internetit dhe shërbimet e ofruara në legit.al dhe Platformë.

Informacioni i mbledhur përpunohet me qëllim përmirësimin e ofrimit të shërbimeve, në mënyrë që t’ju ofrojmë një eksperiencë më të personalizuar në vizitën e rradhës.

Ne i përdorim "biskotat" për të llogaritur numrin e vizitave në faqen tonë, numrin e shfletimit për çdo faqe duke mbrojtur të dhënat tuaja dhe mbajtur mend preferencat për reklama.

Si mund t’i administroj "Biskotat"?

Përdoruesi mund t’i fshijë të gjitha "biskotat" e ruajtura në disk, duke pastruar historikun e shfletuesit. Në këtë mënyrë mund të fshihen gjithashtu të gjitha "biskotat" e ruajtura nga çdo faqe interneti që është vizituar. Kini parasysh se ky veprim mund të rezultojë në humbjen e informacionit të ruajtur prej shfletuesit deri në momentin e fshirjes së historikut. Për shembull, përdoruesi mund të humbasë regjistrimin e ruajtur në Platformë, si dhe të dhënat mbi preferencat në legit.al.

Pasqyra


1. Çfarë janë "Biskotat"?
2. Pse i përdorim "Biskotat"?
3. Si mund t’i administroj "Biskotat"?

Faqet e informacionit


logo

Dokumente ligjore