logo

Fjalorth terminologjik për drejtësinë


Zakon - Custom; Habit.

Fjalë që fillojnë me Z


logo

Dokumente ligjore