logo

Fjalorth terminologjik për drejtësinë


Udhë - Road; Route; Itinerary.

Fjalë që fillojnë me U


logo

Dokumente ligjore