logo

Fjalorth terminologjik për drejtësinë


Toka shtetërore të dhuruara individëve - Donation lands.

Fjalë që fillojnë me T


logo

Dokumente ligjore