logo

Fjalorth terminologjik për drejtësinë


Paaftësi - Incapability; Disability.

Fjalë që fillojnë me P


logo

Dokumente ligjore