logo

Fjalorth terminologjik për drejtësinë


Objekt - Object.

Fjalë që fillojnë me O


logo

Dokumente ligjore