logo

Fjalorth terminologjik për drejtësinë


Gabim - Bloomer; Mistake; Error; Fault.

Fjalë që fillojnë me G


logo

Dokumente ligjore