logo

Fjalorth terminologjik për drejtësinë


Çek - Check; Cheque; Draft.

Fjalë që fillojnë me Ç


logo

Dokumente ligjore