logo

Fjalorth terminologjik për drejtësinë


Llogari - Bill; Account.

Fjalë që fillojnë me L


logo

Dokumente ligjore