logo

Fjalorth terminologjik për drejtësinë


Faj - Fault; Guilt; Blame.

Fjalë që fillojnë me F


logo

Dokumente ligjore